Biomasa_pelety.png
Zajištění certifikace ISCC, KZR, Sure atp. pro energii z biomasy i odpadů
Bioplynova_stanice.png
Výpočty emisních úspor a
návrhy optimalizace
Studie_navratnosti1.png
Poradenství v oblasti výroby a obchodu s udržitelnými zdroji energie
Studie_navratnosti1.png
Komplexní řešení ESG
previous arrow
next arrow

O nás

Obnovitelné zdroje energie vyžadují komplexní přístup a proto jsme se rozhodli dát dohoromady síť odborníků z nejrůznějších oblastí.

Jsme týmem expertů z palivářské, odpadářské, plastařské a bankovní branže, kteří si prošli velkými korporacemi a nyní své nabyté zkušenosti uplatňujeme v práci, která má smysl. Jedná se o environmentální projekty v oblasti dopravy, energetiky a udržitelných plastů. 

REX je akronym pro Renewable Energy eXperts a tuto naši odbornost chceme poskytnout i vaší společnosti. 

Zakladatelem společnosti je Dalibor Delong, který pracoval v palivářské branži od roku 2001 a od roku 2005 se začal zabývat alternativními energiemi, kde svou odbornost získal např. ve společnosti Unipetrol a pak v holdingu BZK group v Polsku. Od roku 2014 začal pracovat jako nezávislý odborník a od té doby se podílel na desítkách úspěšných projektů v této oblasti.

Image
UDB - nový systém pro obchodování s biomasou. Musí se vaše firma registrovat? A jak na to?21.06.2024

Dnes (21. 6. 2024) jsme uspořádali online webinář na téma Union Database (UDB), což je nový...

Jak podpořit rozvoj biometanu na Slovensku? 05.06.2024

Další z povedených konferencí týkajících se výroby a prodeje biometanu u našich slovenských...

První školení v nových prostorách v Mnichově Hradišti16.05.2024

Tuto středu jsme se sešli na celofiremním školení společnosti REX Solutions, které jsme poprvé...

služby, řešení pro klienty

ŠKOLENÍ A KONZULTACE

Nabízíme poradenské služby společnostem, které se zabývají alternativními energiemi. Součástí našich služeb jsou školení a konzultace v rámci udržitelnosti podnikání a působení v cirkulární ekonomice. Při našich školeních se můžete spolehnout, že vycházíme vždy z aktuální legislativy a díky našim zkušenostem vám v rámci konzultací dokážeme poskytnout expertní názor k vašemu podnikatelskému záměru.

 

STUDIE EKONOMICKÉ NÁVRATNOSTI

Zpracováváme studie ekonomické návratnosti pro projekty v oblasti obnovitelné energie a cirkulární ekonomiky. S klienty konzultujeme jednotlivé projekty, ať už se jedná o alternativní paliva jako je například upgrading bioplynových stanic pro výrobu biometanu, výroba LNG, vodíku či další využití odpadů. 

CERTIFIKACE UDRŽITELNOSTI

Zajišťujeme certifikace udržitelnosti dle dobrovolných schémat ISCC EU, ISCC PLUS, KZR INiG, SURE, REDCert a italského systému INS. Jedná se o přípravu potřebných dokladů, včetně sepsání interních směrnic, hmotnostní bilance, výpočty emisí skleníkových plynů, nastavování systémů, preaudit a zastupování u auditu. Po certifikaci pomáháme s prvními obchody tak, aby dokumentačně a informačně bylo vše dle pravidel dané certifikace.

Kromě certifikace pro vás zajistíme u příslušných úřadů jako je například Energetický a regulační úřad, Celní úřad nebo Krajský úřad potřebné povolení k výkonu vaší činnosti. 

VÝPOČTY EMISÍ SKELNÍKOVÝCH PLYNŮ

Provádíme výpočty emisí skleníkových plynů dle různých metodik na základě potřeb našich zákazníků. Pro projekty v oblasti obnovitelné energie používáme metodiku dle směrnice RED III, pro ESG pak používáme metodiku GHG Protokol a ISO 14064. Spolupracujeme s certifikačními společnostmi u kterých vám v případě potřeby můžeme zařídit oficiální ověření. Výpočty pro potřeby ESG provádíme v rozsahu Scope 1, 2 a 3.

REPORTING, PRAVIDELNÉ VÝKAZNICTVÍ

Pro naše klienty zajišťujeme pravidelnou agendu a plnění legislativních povinností spojených s výrobou a obchodem s udržitelnou energií. V oblasti alternativních energií máme mnohaleté zkušenosti a našich služeb využívá řada renomovaných společností, jejichž seznam najdete v sekci REFERENCE.

ESG (Environmental, Social, Governance)

ESG je strašák pro mnoho firem především z důvodu administrativní náročnosti. V přípravě povinné dokumentace jsme si neustále pokládali otázku, jaké administrativní minimum musíte splnit, abyste splnili požadavky směrnice, ale zbytečně vás to nezatížilo.

Na druhou stranu chceme, aby ESG mělo pro vás přínos a to především ekonomický. Energetické úspory mají přímý vliv na úsporu emisí a proto chceme, aby tato činnost měla pro vás pozitivní efekt v podobě nižších nákladů na energie a tím zvýšila vaši konkurenceschopnost. Proto spolupracujeme i s odborníky na energetické úspory pro různé typy odvětví.

úspěšné projekty rex

Štěpán Pojer, jednatel společnosti Andone

Štěpán Pojer, jednatel společnosti Andone

Dalibora Delonga z REX Solutions jsem kontaktoval krátce poté co jsem koupil Agropodnik Jihlava - dřívějšího výrobce biopaliv. Řešili jsme společně strategii společnosti. Jednak z pohledu zachovaných technologií, ale i z pohledu toho, jakým směrem se ubírá legislativa. A to jak česká, tak evropská.

V čem nám REX Solutions pomohli?

Na základě analýzy dostupných technologií, tržních a legislativních podmínek a z toho vyplývající strategie nám Dalibor a jeho tým pomohl také s nastavením výrobního procesu. Následně jsme řešili certifikaci a první výpočty emisí a dokumentaci pro naše klienty. Spolu s tím nám REX Solutions zařizovali také potřebná povolení a agendu související se spuštěním provozu.

V následujících letech jsme společně s REX Solutions výrobní proces ladili k co nejvyšší efektivitě a pomáhali jsme s propočtem návratnosti dalších investic. K dnešnímu dni jsme se dohodli, že REX pro Andone outsourcuje denní agendu co se týče udržitelnosti.

Co nám spolupráce přinesla?  

Díky expertize v oblasti udržitelnosti a zjištění potenciálu výrobního procesu nám společnost REX Solutions pomohla s nastavením strategie a produktové nabídky, což přineslo naší společnosti jednak vyšší zisky z prodeje produktu, ale i úspory související s využitím odpadního tepla, prodejem výrobních zbytků a optimalizací výroby.

Pro naši společnost nyní REX Solutions zajišťuje průběžnou agendu udržitelnosti, takže se o tuto oblast nemusíme starat a máme jistotu, že je vše v souladu s aktuální platnou legislativou.    

Zuzana Vedralová, finanční ředitelka

Zuzana Vedralová, finanční ředitelka

Ráda bych touto cestou vyjádřila svou pozitivní zkušenost se službami společnosti REX Solutions, která naší společnosti Compag poskytla poradenství při několika kritických fázích našeho projektu výstavby bioplynové stanice a upgradingu biometanu.

V čem nám REX Solutions pomohli?

Konkrétně jde o oblasti kalkulace návratnosti, certifikace udržitelnosti, kalkulace emisní úspory, získání všech potřebných povolení k provozu, dokumentační pomoc s úspěšným zprovozněním naší bioplynové stanice, včetně pomoci s nastavením obchodního modelu.

Co nám spolupráce přinesla?

Díky odbornosti a zkušenostem konzultantů společnosti REX Solutions jsme byli schopni dosáhnout našich cílů včas a efektivně.

Bioplynová stanice je nyní plně provozuschopná a biometan z ní vyráběný se již úspěšně používá k napájení autobusů městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi. Stanice již prokázala významné snížení emisí skleníkových plynů a jsme hrdí, že jsme mohli přispět k ochraně životního prostředí na mladoboleslavsku.

Vřele doporučuji společnost REX Solutions každé firmě hledající profesionální poradenské služby v oblasti produkce bioplynu, biometanu a obnovitelných energií obecně. Jejich tým je dobře informovaný, flexibilní a ví, jak efektivně dosahovat společně vytyčených cílů.

BusinessCase příběh 1

BusinessCase příběh 1

Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek ...

BusinessCase příběh 2

BusinessCase příběh 2

Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek ...

Klienti, reference

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

A dalších více než 150 firem z České republiky a střední Evropy.

Image

Kontaktní údaje

Dalibor Delong – jednatel
dalibor.delong@rexsolutions.cz
+420 736 506 379

Alena Vernerová – administrativa
alena.vernerova@rexsolutions.cz
+420 777 750 043